วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

       เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลาพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำ เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติบุคคลในวงการ it


Marvin Minsky
มาร์วิน มินสกี

 วันเกิด 27 สิงหาคม                                                           
ผลงาน: ปัญญาประดิษฐ์ : โครงข่ายใยประสาทเทียม
           มาร์วิน ลี มินสกี (Marvin Lee Minsky) นักวิทยาศาสตร์สาขาปัญญาประดิษฐ์ชาวอเมริกา และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งห้องปฏิบัติการ AI ที่สถาบันเอ็มไอที (MIT) เขาเกิดที่เมืองนิวยอร์ก เรียนจบปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี 1950 จบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปริ๊นซ์ตันในปี 1954 ในสาขาเดียวกัน เขาได้รับรางวัล Turing Award ในปี 1970 รางวัล Japan Price ในปี 1990 และได้รับเหรียญเบญจามิน แฟรงคลินในปี 2001 จากผลงานอันสำคัญต่อวงการคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างจอแสดงผลกราฟฟิก การสแกนด้วยไมโครสโคป และได้ร่วมกับ Seymour Papert พัฒนาภาษาโลโก ที่สำคัญคือเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์คือ การเรียนรู้ของเครื่องจักรด้วยวิธีการโครงข่ายใยประสาทเทียม (artifitial neuron network) นอกจากนีีเขายังได้เป็นที่ปรึกษาการสร้างภาพยนตร์เรื่อง 'A Space Oddssey' ในปี 2001 อีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ความรู้เกี่ยวกับเเท็บเล็ต

         เเทบเล็ต

       "แท็บเล็ต - Tablet" ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet Personal Computer)" และ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet"

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เเนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์พร้อมเฉลย

1.การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 1. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
 2.  ใช้ภาพจากเว็บไซด์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
 3. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวิดีโอ และนำมาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
 4. ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่อยู่ในช่วงทดลอง
ตอบ ข้อ 1

2.งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
 1. Open Office Writer
 2. Microsoft Office Word
 3. Portable Document Format
 4. Graphics Interchange Format
ตอบ ข้อ 3


3.การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 1. ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
 2. ใช้ภาพจากเว็บไซด์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
 3. ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวิดีโอ และนำมาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
 4.  ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่อยู่ในช่วงทดลอง

ตอบ ข้อ1

4.ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด

 1. CRT
 2.  Dot Pitch
 3. Refresh Rate
 4. Color Quality
ตอบ ข้อ2

5.การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสแทนข้อมูล เช่น รหัสแอสกี เนื่องจากเหตุผลข้อใด

 1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง
 2.  เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
 4.  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวเดียวกัน
ตอบ ข้อ4

6.ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ

 1.  ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ
 2.  ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
 3.  ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน
 4.  ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย
ตอบ ข้อ 1

7.อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์
 1.  แผ่นดีวีดี
 2.  แผ่นดิสก์เก็ต
 3.  แผ่นซีดีอาร์
 4.   แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว
ตอบ ข้อ2

8.ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
 1. Solaris, Symbian, IPX, RAM
 2. DOS, WWW, Linux, Windows
 3.  Symbian, Mac OS, Linux, Windows
 4.  Unix, Linux, Mac OS, Microsoft Office
ตอบ ข้อ 3

9.ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
 1.   ใช้เครื่องสำรองไฟ และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
 2.  รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
 3.  เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
 4.  ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
ตอบ ข้อ 2

10.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 1. หลอดสูญญากาศ, วงจรไอซี, ทรานซิสเตอร์, วงจรรวมความจุสูง
 2. ทรานซิสเตอร์, หลอดสูญญากาศ, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
 3. หลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง
 4.  ทรานซิสเตอร์, วงจรไอซี, หลอดสูญญากาศ, วงจรรวมความจุสูง
ตอบ ข้อ 3

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เเนวข้อสอบ O-net

1.อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์
 
  ตอบ แผ่นดิสก์เก็ต
 
2.อุปกรณ์ใดใช้เชื่อมเครือข่ายตั้งเเต่ 3 เครือข่ายที่เเตกต่างกันได้ดีที่สุด
 
ตอบ เราเตอร์
 
3.การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดลิขสิทร์ของผู้อื่น
 
ตอบ ซึ้อเเผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์มาตัดต่อเพื่อประงาน
 
4.การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
ตอบ สร้างเว็บไซด์ประมาลสินค้า
 
5.ซอฟต์เเวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
 
ตอบซอฟต์เเวร์เเวร์ประมวลคำ
 
6.ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
 
ตอบ Dotn Pitch
 
7.สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายเเลนคือข้อใด
 
ตอบ สายคู่บิดเกลียว
 
8.ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
 
ตอบ ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วน ๆซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลทันที

9.ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
 
ตอบ Symbian, Mac OS, Linux, Windows
 
10.งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
 
ตอบ Portable Document Format
 
 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

เเก้ข้อสอบกลางภาค

1.ข้อใดกล่าวถึง ซอฟต์แวร์

  ตอบ ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรเเกรมที่คอยสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเเละโปรเเกรมที่สร้างขึ้นโดยนักเขียนโปรเเกมเพิ่มให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

2.ซอฟต์แวร์เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้เเก่อะไรบ้าง

   ตอบ ซอฟต์แวร์ระบบ กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.ข้อใดต่อไปนี้เป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมด

   ตอบ เกมส์คอมพิวเตอร์ /  Ms-waord / WinAm

4.ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ครบคุมเเละประสานการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์

 ตอบ System software

5.Microft windows / Linux / Paim OS / Android / lOS

  ตอบ OS

6.ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

   ตอบ Aplication   software

7.ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนเพิ่มความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ตอบ Utility program
8.ข้อใดต่อไปนี้เป็นระบบปฏิบัติการ
   ตอบ -  Microsoft Windows
- Linux
- Symbian os
9.ข้อใดต่อไปนี้คือระบบปฏิบัติการที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือแบบสมาต์โฟน
  ตอบ Symbian os
10.ข้อใดต่อไปนี้คือระบบปฏิบัติการที่ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
  ตอบ Microsoft Windows
11.แอนดรอยด์ คือ อะไร
   ตอบ เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก
12.ข้อใดกล่าวถึง Disk deftagment
   ตอบ โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์
13. .โปรแกรมแปลภาษาทำหน้าที่คล้ายกับอาชีพใดมากที่สุด
   ตอบ ล่าม
14.โปรแกรมแปลภาษาทำหน้าที่อย่างไร
   ตอบ แปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเครื่อง
15.ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในโปรแกรมอรรถประโยชน์
   ตอบ - โปรแกรมจัดการไฟล์
-โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม
- โปรแกรมสแกนดิสก์
16.ข้อใดกล่าวถึงโปรแกรมบีบอัดไฟล์ 
  ตอบ - โปรแกรมที่ทำหน้าที่บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง
- โปรแกรมที่ทำหน้าที่บีบอัดไฟล์เพิ่มไม่ให้เปลืองพื้นที่ในหน่วยความจำ
- การบีบอัดไฟล์บางครั้งนิยมเรียง ซิปไฟล์ (Zip file  )
17.ข้อใดกล่าวถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกต้อง
  ตอบ - ซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่มีคนสร้างขึ้น
         - เกิดจากการสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
         - ก่อความรำคาญ หรือความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์
18.ใครเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์
  ตอบ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์
19.ข้อใดต่อไปนี้บอก E-mail address ได้ถูกต้อง
  ตอบ zabza 112 @hotmail.com
20.โปรแกรมใดต่อไปนี้เหมาะสำหรับงานด้าน การคำนวณทางคณิตศาสตร์ สร้างกราฟ มากที่สุด 
   ตอบ Ms-Excel
21.โปรแกรมใดต่อไปนี้เหมาะสำหรับงานด้านการสร้างเอกสาร เช่น รายงาน ป้ายประกาศ หรือ บัตรอวยพรมากที่สุด
  ตอบ Ms-word
22.ข้อใดกล่าวถึง E-Mail ได้ถูกต้อง
  ตอบ  - E-Mail คือ ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
        - E-Mail คือ การส่งจดหมาย ข้อความ ถึงกันทางอินเตอร์เน็ต
        - E-Mail คือ สามารถส่งจดมายจากผู้ส่งคนเดียวไปยังผู้รับ  หลาย ๆ คนพร้อมกันได้
23.ข้อใดกล่าวถึง เว็บแคม (Web cam) ได้ถูกต้อง
  ตอบ - กล้องวีดีโอที่ถ่ายภาพนิ่งหรือวีดีโอของคอมพิวเตอร์
-       การสนทนาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
-       Web camera
24.เว็บไซต์ใดต่อไปนี้ เป็นเว็บที่สามารถช่วยนักเรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆได้กว้างขวางที่สุด
  ตอบ  www.google.com
25.คนใดปฏิบัติตนถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์
  ตอบ จารุกิตต์ ชอบเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่พูดคุยติดต่อกับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตให้แม่ฟัง

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

คำถามที่ครูอยากรู้

1.CD-ROM CD-R  เเละ CD-RW เเตกต่างกันอย่างไร
 
ตอบ CD-ROM บันทึกได้ครั้งเดียว (แม้ว่าแผ่นยังไม่เต็ม) หลังจากนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้อีก
CD-R สามารถเขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้และข้อมูลที่บันทึกลงไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีกเเต่สามารถบันทึกเพิ่มลงไปได้จนเต็ม
CD-RW สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่น และสามารถเขียนข้อมูลใหม่ทับลงในแผ่นเดิมได้ หรือสามารถเปลี่ยนเเปลงข้อมูลภายในเเผ่นได้
 
2.DVD-ROM  DVD-Rเเละ DVD-RW เเละเเตกต่างกันอย่างไร
 
ตอบ DVD-ROM เก็บภาพยนตร์ที่มีความยาวขนาด 2 ชั่วโมงได้ บันทึกได้ครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายเหล่านั้นได้อีก